I made this widget at MyFlashFetish.com.

Jumat, 29 April 2011

Geguritan - SANG PEMIMPIN

Dening : Ki Bs Amiseno

kridhane cukat trengginas
tumandang tanggap tanpa pamrih
tan wigih ngrangsang kang susah
mumbul
kombul
dadi pangayom lan pamomong
kuwi crita samana
saiki……
sewu siji kamokalan
kridhane lelamisan
lekase angon limpe

Tidak ada komentar:

Posting Komentar